“Zaļais koridors” palīdzēs samazināt atpalicību no Igaunijas un Lietuvas investīciju piesaistē

Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse un Biznesa pakalpojumu nozares asociācija atzinīgi novērtē, ka vietējo un ārvalstu investoru efektīvākai piesaistei Ministru kabinets š.g. 4. februārī apstiprināja Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras piedāvājumu ieviest tā dēvēto “Zaļo koridoru” birokrātijas un administratīvo procesu paātrināšanai augstas pievienotās vērtības investīciju projektiem.“Novērtējam, ka starptautisko biznesa pakalpojumu nozare Latvijā ir atzīta par stratēģiski nozīmīgu nozari ar pievienoto vērtību. “Zaļā koridora” ieviestie procesu uzlabojumi nozīmē, ka esošie un arī jaunie investori biznesa pakalpojumu nozarē ātrāk varēs uzsākt projektu realizāciju Latvijā, kā arī vienkāršāk pieņemt darbā kvalificētu darbaspēku arī no ārvalstīm. Priecājamies par veiksmīgo sadarbību ar Ekonomikas ministriju (EM) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) šajā ceļā,” norāda Biznesa pakalpojumu nozares asociācijas (ABSL Latvia) valdes priekšsēdētājs Fredis Bikovs.

“Biroji ir pakalpojumu ekonomikas un starptautisko biznesa pakalpojumu centru infrastruktūra. Patlaban Rīgā uz vienu uzņēmumu ir divreiz mazāka biroju platība nekā Viļņā, kas kavē pakalpojumu ekonomikas attīstību. Tādēļ mums ir jādara viss iespējamais, lai sekmētu ieguldījumu biroju ēkās un palīdzētu nozares attīstībai, jo, piemēram, būvniecības smagnējā saskaņošana ar inženierkomunikāciju turētājiem ir viens no iemesliem, kādēļ Rīga atpaliek no Viļņas un Tallinas investīciju piesaistē. Esam gandarīti, ka valsts pārvaldes institūcijas ir uztvērušas laikmeta garu un sāk īstenot modernu pieeju investīcijām, kur nekustamais īpašums un tajā īstenotā uzņēmējdarbība tiek uztverta integrēti,” uzsver Nekustamā īpašuma attīstītāju alianses valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Vanags.

Investīciju projektus atvieglotā kārtībā izskatīs, ja to īstenošana tiks plānota šādos sektoros:
 
  • viedās specializācijas – IKT, bioekonomika, viedie materiāli un fotonika, biomedicīna un viedā enerģētika; 
  • starptautiskie biznesa pakalpojumu centri;
  • būvniecība, transports un loģistika, ja saistās ar projektiem iepriekš mētajās nozarēs.
Ministru kabineta noteikumi par prioritāro investīciju projektu apkalpošanu paredz investīciju projektu sektorus, kvalifikācijas kritērijus, procedūru sarakstu un kārtību, kādā tiks apstiprināta ar projekta realizāciju saistīto administratīvo procedūru paātrināta skatīšana. Tāpat MK noteikumi nosaka arī valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniedzamo pakalpojumu sarakstu un gadījumus, kas nodrošināmi prioritārā kārtībā un termiņā attiecībā uz prioritārajiem investīciju projektiem, un ir uzskaitīti noteikumu pielikumā.

“Zaļā koridora” paātrinātājā kārtībā tiks izskatīti investīciju projekti, kurus plānots īstenot kādā no prioritārajiem investīciju sektoriem, un kuri atbildīs skaidri noteiktiem investīciju apmēra, jaunradīto darba vietu, eksporta apjoma un ieguldījumu pētniecībā kritērijiem.
 
Par ABSL Latvia
ABSL Latvia (Association of Business Service Leaders) ir vienīgā starptautisko biznesa pakalpojumu centru asociācija Baltijā, kuru 2019. gada aprīlī dibināja vadošie biznesa pakalpojumu centri Latvijā – Cabot, Circle-K Business Centre, Cognizant, DnB Bank ASA, TietoEVRY un SEB Global Services. Asociācijā šobrīd ir 18 aktīvi biedri un sadarbības partneri.
 
Par NĪAA
Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse (NĪAA) apvieno nozīmīgākos nozares dalībniekus, lai panāktu ilgtspējīgu nekustamo īpašumu nozares izaugsmi, vienoti to pārstāvētu valsts un pašvaldību līmenī, kā arī aktualizētu nekustamo īpašumu attīstītāju lomu Latvijas ekonomikā.
 
Turpmākai informācijai:

Fredis BikovsBiznesa pakalpojumu nozares asociācija (ABSL Latvia)
fredis.bikovs@absl.lv

Mārtiņš VanagsNekustamā īpašuma attīstītāju alianse (NĪAA)
martins.vanags@niaa.lv